SƏDR - HİCRAN HÜSEYNOVA

SƏDR MÜAVİNİ - SƏDAQƏT QƏHRƏMANOVA

SƏDR MÜAVİNİ - AYNUR SOFİYEVA

APARATIN RƏHBƏRİ – CEYRAN RƏHMƏTULLAYEVA  

Ailə Problemləri şöbəsi

Qadın Problemləri və Gender Məsələləri şöbəsi

Uşaq Problemləri şöbəsi

Xarici Əlaqələr və Protokol Xidməti şöbəsi

Hüquqi Təminat şöbəsi (+99412) 493-70-39

Kadr və Kargüzarlıq şöbəsi (+99412) 498-00-92

İnformasiya və Analitik Araşdırmalar şöbəsi (+99412) 498-80-93

Regional Mərkəzlərlə iş şöbəsi

Maliyyə-Təsərrüfat şöbəsi